Pakalpojumi

Projektēšana

 • Zemsprieguma un vidējā sprieguma ārējie elektrotīkli;
 • Ēku elektroinstalāciju tīkli un vājstrāvas tīkli;
 • Ārējā apgaismojuma tīkli;
 • Zibensaizsardzība;
 • Telekomunikāciju sistēmas un tīkli;
 • Elektropiedziņa un automātika.

Piedāvājam konsultācijas pirmsprojekta stadijā, tehnisko projektu izstrādi un saskaņošanu, ekspertīzi un autoruzraudzību. Uzņēmumā strādā pieredzējuši un sertificēti darbinieki, kuri Jums piedāvās vispiemērotākos risinājumus katrai konkrētai situācijai un uzņemsies atbildību par projekta saskaņošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Elektroapgāde

 • Zemsprieguma un vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju un kabeļu līniju izbūve un montāža;
 • Transformatoru apakšstaciju izbūve un montāža;
 • Ārējā apgaismojuma tīklu izbūve un montāža;
 • Elektroietaišu apkalpošana un uzturēšana;
 • Zibensaizsardzības un pārspriegumaizsardzības sistēmu pārbaudes un remonta darbi.

Veicam ekspluatācijas darbus:

 • Zemsprieguma un vidējā sprieguma transformatoru apakšstacijās, sadalnes punktos un kabeļlīnijās;
 • Zemsprieguma un vidēja sprieguma dzīvojamo un nedzīvojamo ēku elektroinstalācijām un vājstrāvas sistēmām.

SIA “LIEPĀJAS ENERGOMONTĀŽA” veic gan iekšējo, gan ārējo elektroapgādes tīklu izbūvi un rekonstrukciju, piedāvājam tieši Jums izdevīgāko risinājumu. Pirms darbu uzsākšanas tiks veiktas nepieciešamās pārbaudes, lai pārliecinātos par darba izpildes iespējām. Darbus veic sertificēti un kvalificēti darbinieki ar nepieciešamo pieredzi darbu izpildē.

Elektroinstalācija

 • Visu veidu ēku elektroinstalāciju izbūve;
 • Iekšējo elektroinstalāciju remonta darbi;
 • Ēku elektroinstalācijas uzturēšanas darbi un profilaktiskas pārbaudes;
 • Elektrotehniskie mērījumi.